EMBALATGE FLEXIBLE

En un mercat en què totes les marques busquen contínuament la diferenciació davant la competència, és vital complementar la qualitat dels productes amb un bon "vestit", que destaqui en el punt de venda per la bellesa i el disseny i faciliti, a més, la conservació òptima dels productes...

Impressió i laminat de materials en monocapa, bicapa i tríplex. Treballem el laminat no només per una qüestió estètica, que és el primer que ens crida l'atenció, sinó també per les múltiples qualitats protectores i de conservació dels productes. Podem dur a terme la impressió i el laminat de materials d'una sola capa o de diferents capes o substrats, diferents entre si.

Es fan servir laminats bàsicament per dues raons:
  1. Per protegir el contingut de l'envàs de la impressió, ja que moltes vegades aquesta impressió es fa per l'interior per preservar la brillantor externa del material plàstic.
  2. Per aconseguir l’efecte barrera, i protegir el producte, millorar l'estètica de l’envàs i obtenir millors costos.
El laminat aporta les qualitats següents:
  • Bona compatibilitat amb el producte que s'ha d'envasar.
  • Qualitats de resistència física, capacitat d'estirada, bona resistència a la perforació, a l'abrasió i capacitat de plegatge o doblegatge.
  • Qualitats de comportament com la bona maquinabilitat i capacitat del segellament per calor.
  • Qualitats de barrera davant la humitat, els gasos, les olors i la llum exterior UV.
  • Qualitats estètiques com un aspectemetàl·lic, transparent o opac.